Överföring av en AT & amp; T SIM-kortet från en Razr till en Duo

November 12

Överföring av en AT & amp; T SIM-kortet från en Razr till en Duo


Alla AT & T Wireless mobiltelefoner använder ett SIM-kort för att ringa telefonsamtal. Kortet (som också används i mobiltelefoner runt om i världen) lagrar kontaktinformation i telefonen och eventuellt sparade mobilnummer från sparade kontakter. När du byter telefoner på AT & T (t.ex. från en RAZR till en Duo) kortet kan avlägsnas från den ursprungliga telefonen och infogas i den nya telefonen. Detta talar den nya telefonen sin trådlösa nummer och all annan information som lagras på SIM-kortet.

Instruktioner

1 Stäng av Motorola RAZR.

2 Ta bort batteriluckan på baksidan av mobilen, och skjut ut batteriet. Direkt bakom det är SIM-kortet. Ta ut SIM-kortet bildar Razr.

3 Stäng av AT & T Duo. Vänd på telefonen runt och öppna batterifacket.

4 Leta reda på små SIM-kortplatsen i fallet, skjut SIM på plats.

5 Placera luckan till SIM-batterifacket på telefonen, sedan strömmen Duo. Kontaktinformation och alla andra lagrade data laster på telefonen.