Hur fungerar en isolationstransformator Skydda från elektrisk stöt i en krets?

November 10

Hur fungerar en isolationstransformator Skydda från elektrisk stöt i en krets?


De flesta förstärkare är flerstegsförstärkare. Varje steg är en liten förstärkarkrets. För att få önskad effekt, är flera steg kopplade i en kedja-konfiguration. Detta innebär att utsignalen från en etapp blir ingången på nästa steg. I början av flerstegsförstärkare, elchocker och spänningsstötar blev ett växande problem. Om varje steg i en flerstegsförstärkare är ansluten direkt till nästa steg, kan en elektrisk stöt eller strömavbrott vid ingången sprida sig genom alla stadier som orsakar allvarliga skador. En lösning på detta problem är isoleringstransformatorer.

Fungera

Isolerings Transformatorerna är konstruerade för att isolera eller frikoppla två eller flera kretsar. Detta gör det möjligt för båda kretsarna att arbeta självständigt. Detta kan ses en hel del i förstärkarsteg. Genom att använda isoleringstransformatorer, de enda oegentligheter som kan passera från steg till steg är signal oegentligheter.

elchocker

En elektrisk stöt kan orsakas av många olika saker i dagens högteknologiska värld. Statisk elektricitet är den vanligaste orsaken till en elektrisk stöt. Flyttar över eller kommer i kontakt med olika material såsom ull kan orsaka en ackumulering av positiv potential på kroppen. Denna uppbyggnad är ute efter en väg till den negativt laddade marken. När kroppen blir nära marken, är en gnista av statisk elektricitet genereras.

Skada

Elektriska stötar kan skada och förstöra elektroniska apparater. De flesta elektroniska apparater är konstruerade för att arbeta vid låga spänningar. Gnistor och stötar på grund av statisk elektricitet, strömspikar och blixtnedslag kan generera spänningar från 1000 volt till mer än 1.000.000 volt. Utan isolering, kan dessa spänningar och strömmar sprida sig genom alla stadier av kretsarna.

primärspole

När en stöt eller spännings surge träffar en isoleringstransformator, mot strömmen i primärlindningen försök att stiga mycket snabbt. Induktansen hos den primära spolen motsätter den ändring i ström. Detta bromsar uppgång och fall av strömmen. Samtidigt, kommer det magnetiska fältet i primärspolen stiga och falla. Den hastighet med vilken strömmen i den primära spolen förändringar kommer att avgöra hur mycket ström gör det till den sekundära spolen. Om ändringshastigheten ökar kommer mer ström att induceras i den sekundära spolen. Om graden av strömändring i den primära spolen är reducerat, är mindre ström induceras i den sekundära spolen.

sekundära Coil

Det magnetiska fält som genereras av den förändring i strömmen i den primära spolen börjar nu att inducera en ny ström i sekundärspolen. Induktansen hos sekundärspolen motsätter sig också till förändringar i ström, som ytterligare reducerar hastigheten för ändring av den nuvarande. Den ström som kommer ut från den sekundära spolen är har en reducerad spänning och ström i jämförelse med den första chocken som kommit in i systemet.