Hur man byter en broms glödlampa på en 2007 Nissan Sentra

November 5

Hur man byter en broms glödlampa på en 2007 Nissan Sentra


En icke-funktionell broms glödlampa kan vara en allvarlig säkerhetsfråga om inte tas om hand snabbt. Utan en fungerande bromsljus, kommer drivkrafterna bakom du har en svår tid att veta när du stoppar, särskilt nattetid. Byt ut din brända lampa så snart som möjligt.

Instruktioner

1 Stäng av motorn och dra åt parkeringsbromsen. Du kommer att arbeta bakom fordonet, och engagerande parkeringsbromsen kommer att skydda den från att rulla bakåt.

2 Öppna bakluckan och rikta er uppmärksamhet på den sida av fordons den brända lampa är på. Dra ner mattan luckan bakom bakljusenheten för att komma åt de bakre anslutningsmoduler.

3 Leta upp broms glödlampa. Broms glödlampa ligger närmast mitten av stammen på vardera sidan. Vrid anslutningsmodulen moturs och dra loss den från bakljusenheten. Dra försiktigt ut lampan.

4 Ta bort den gamla glödlampan och kasta. Installera den nya lampan i anslutningsmodulen och försiktigt sätt tillbaka i bakljusenheten. Vrid den medurs för att låsa den. Ersätta mattan fliken.

5 Har en vän tillämpa bromspedalen när du är bakom bilen för att se den nya lampan fungerar.