Hur Ångra vidarekoppling

February 25

Hur Ångra vidarekoppling


Vidarekoppling gör att användaren kan flytta sin fasta eller mobiltelefon till en annan telefon på tillfällig basis. Denna tjänst är reversibel och tjänsten inte avaktiveras förrän användaren vänder det manuellt. Vidarekoppling kan användas under en längre tid och av någon anledning och kan vändas så ofta som det används. Vidarekoppling av en fast telefon kräver ett månadsabonnemang med telefon leverantör för tjänsten som ska användas. Vidarebefordran av en mobil enhet inte medföra extra kostnader när de utförs från enheten.

Instruktioner

Fast telefon

1 Slå "73 #" från fast telefon som har överlämnats.

2 Lyssna efter två korta toner följt av en kopplingston. Detta är tecken på att samtalet vidarebefordran funktionen har inaktiverats.

3 Avsluta samtalet. Vidarekoppling har tagits bort.

Mobiltelefon

4 Logga in den trådlösa leverantörens webbsida för att få tillgång till ett konto.

5 Välj "Min plan."

6 Välj "Lägg till / Ändra funktioner."

7 Välj "Vidarekoppling".

8 Ta vidarebefordringsinformationen från kontot. Den mobila anordningen kommer inte längre att vidarebefordras.