Hur man tar bort den '91 Chevy Geo Prizm Starter

May 14

Startmotorn på en 1991 Geo Prizm svarar på tändningen, drar ström från batteriet för att starta motorn. Detta gör det viktigt att en väl fungerande motorn, och om det inte fungerar på rätt sätt, då motorn inte startar. Att lösa problemet, måste starter att tas bort från Prizm, och sedan testas eller bytas ut.

Instruktioner

1 Öppna huven. Ta bort den negativa batteripolen samband med en U-nyckel. Ta den positiva batteriterminalanslutning.

2 Lokalisera startmotorn på sidan av motorblocket. Ta den positiva batterikabel på terminalen 30 stud på start med hjälp av en U-nyckel. Ta tändningen anslutningen på start på plint 50 med en U-nyckel.

3 Unbolt starter från blocket, med hjälp av 3/8-tums harskramla och ingångar. Dra i start åt sidan, bort från motorblocket, lyft sedan upp och ut ur motorrummet.