Hur man gör en duk på en Android

April 11

Android-utvecklare behöver något som kallas en "duk" för att rita grafik på skärmen. Grafiken ritas på en bitmapp som håller pixlarna omfattar duken ritningen. För att skapa en duk, måste du först skapa en ny bitmapp. Du kan sedan skapa en duk med hjälp av en rad kod. Lägga till en duk till en Android-applikation innebär bara några få steg.

Instruktioner

1 Öppna källan för din applikation i Eclipse utvecklingsmiljö.

2 Placera markören i koden där vill skapa ny duk.

3 Sätt följande kodrad för att skapa din bitmapp:

Bitmapp b = Bitmap.createBitmap (100, 100, Bitmap.Config.ARGB_8888);

4 Ange denna kodrad direkt under strecket från Steg 3:

Canvas c = new canvas (b);

Detta skapar nya duk på bitmappen. Du har skapat en duk på Android.