Volvo 2009 C70 kortnummer Instruktioner

August 20

2009 Volvo C70 är inte bara ett fordon som kommer att hålla dig säker på vägen men också har ett ljudsystem som hjälper dig att hålla kontakten om du tillbringar mycket tid i bilen. Ljudanläggningen i använder Bluetooth-teknik för att synkronisera med din mobiltelefon, så att du snabbt göra och ta emot samtal utan att äventyra dig själv eller andra. Använda röstaktiverad kortnummer kan hjälpa dig att hålla händerna på ratten.

Instruktioner

1 Aktivera Bluetooth dela på den mobila enheten. Om du är osäker på hur du gör detta finns i bruksanvisningen som medföljde enheten. Ange nyckeln i tändningslåset och vrid nyckeln till "tillbehör" för att slå på Volvos ljudsystem.

2 Tryck på "Phone" -knappen på LCD-skärmen för att visa telefonmenyn och tryck sedan på "Lägg till telefon." Systemet kommer att ta en stund att söka efter telefonen. När det visas trycker den för att välja det. Ett fyrsiffrigt nummer visas på skärmen. Anger det i din telefon för att synkronisera den med fordonet.

3 Tryck på knappen "Telefon" på LCD-skärmen för att öppna alternativmenyn för telefonen. Du kan ringa kontakter som redan har programmerats som kortnummer i telefonen från den här skärmen. Tryck på valsknapp hastighet som motsvarar en kontakt som du vill ringa följt av knappen "Skicka". Systemet kommer att ringa det numret och du kommer att kunna prata med den personen genom bilens ljudsystem.

4 Håll ned knappen "Enter" på LCD-skärmen för att aktivera röstuppringning om den stöds av din telefon. Håll ned den här knappen talar namnet på den kontakt som du vill ringa och systemet kommer att skicka ett samtal till den kontakten.