Hur man tråd en mono block Amp på en Ohm

August 9

Hur man tråd en mono block Amp på en Ohm


Inkoppling en mono block amp vid ett-Ohm är mycket subwoofer beroende. Att ansluta din förstärkare för att köra på en 1-Ohm impedans nivå, behöver du två 2-Ohm subwoofers. När du koppla de två 2-Ohm subwoofers korrekt, som kommer att ge din förstärkare 1-ohm belastning.

Instruktioner

1 Avisolera av båda ändarna av fyra stycken med samma storlek tråd. Avisolera av båda ändarna av två mindre storlek (ungefär hälften så stor) bitar av tråd samt.

2 Kör positiva ledningen från den positiva klämman hos förstärkaren, till den positiva polen på båda subs, på den andra röstspolen.

3 Köra den negativa kabeln från den negativa polen på amp, till den negativa polen på båda subs, på den andra röstspolen.

4 Köra en bygel (mindre bit tråd) från den positiva polen på talspole ett, till den positiva polen av talspole två. Upprepa detta för sub nummer två.

5 Köra en bygel (mindre bit tråd) från den negativa polen på talspole ett, till den negativa polen av talspole två. Upprepa detta för sub nummer två.