Hur spela in musik på en Yamaha Clavinova

May 7

Du kan spela in en låt (cirka 11.000 noter) på en Yamaha Clavinova digitala pianot. Den här låten kan spelas upp när som helst, eller tas bort och ersättas med en ny.

Instruktioner

1 Välj röst och inställningar som du vill använda i inspelningen.

2 Tryck på den röda "Record" knappen märkt "REC". Lampan på knappen börjar blinka.

3 Börja spela. Detta kommer att inleda inspelningen. Du kan också trycka på den gröna "Play" -knappen för att starta inspelningen.

4 För att stoppa inspelningen, tryck på "Record" knappen igen. Lamporna på "Play" och "record" knappar börjar blinka samtidigt tills låten har överförts till Clavinovas internminne.

5 Efter lamporna har slutat att blinka, kommer indikatorlampan på "Play" -knappen tänds. Tryck på "Play" -knappen vid denna tid att lyssna på inspelningen.

6 Tryck på "Play" -knappen igen för att stoppa uppspelningen.

7 Radera din inspelning och ersätta det med ett nytt genom att trycka på "Record" knappen igen och spelar en ny låt.

Tips

  • Om du har Musicsoft Downloader kan du överföra dina inspelade låt till en dator.
  • Stäng inte Clavinova medan data överförs till det interna minnet efter inspelningen. Detta kommer att radera alla inspelade data.