Problem med bilden på Toshiba Projection TV Slanted

January 18

Problem med bilden på Toshiba Projection TV Slanted


Toshiba tillverkat flera projektion tv modeller från CRT till DLP modeller. De är utformade på ett sådant sätt för att tillåta defekta komponenter bytas ut. De gör det också möjligt för problem justeras såsom en lutande bild, som kan orsakas av lösa projektionslinshuset.

projektions~~POS=TRUNC

Bilden anpassningen av Toshiba projektions tv är mycket känslig för rörelser. Om tv flyttas eller stöts tillräckligt hårt, kan projektionsobjektivförskjutning. Bilden kommer då att visas titeln på skärmen.

justera Engine

Ta bort baksidan av Toshiba projektion TV och få tillgång till den optiska motorn. Se till att den är ordentligt fastsatt i TV-skåpet och på rätt plats. Byt ut borttagna komponenter till sina ursprungliga platser och stäng den bakre delen av TV.

bild Alignment

Ange servicemenyn för att justera bilden vertikalt och horisontellt. Se till att bilden ser korrekt inriktad på skärmen. Denna justering måste göras när den optiska motorn flyttas eller bytas ut.