Felsökning en Honda Accord hastighetssensor

March 23

Hastighetssensorn på en Honda Accord, liksom andra sensorer, är elektronisk. Du kan inte "se" ett problem med sensorn. Det kan ge bort ledtrådar, såsom stamning, eller mer allmänt, med en död plats vid en viss hastighet, men du måste använda en scanner för att berätta om det är dåligt. Vissa mekaniker har en dator som hakar upp till OBD diagnoslänkanslutningen, såsom Snap-On: s Vantage eller MATCO s 4000. Några av datorerna bara ge parametrar, vilket innebär att du måste veta specifikationerna för hastighetssensorn för att korrekt diagnostisera det utan kod scanner.

Instruktioner

1 Haka fast läsaren till OBD diagnosuttaget under instrumentbrädan och precis till vänster om rattstången.

2 Tryck på "Läs" -knappen. Skannern kommer att läsa koderna som ges av datorn. Koden för hastighetssensorn på 1998 Honda Accord är P0500. Om koden kommer fram till skannern är problemet med sensorn. Om en annan kod visas på skannern reparera andra problem först sedan starta fordonet för att se om hastighetssensorkoden visas. Om inte, är det inga problem med hastighetssensorn.

3 Byt ut hastighetssensorn. Anslut skannern i OBD diagnosuttaget. Tryck på "Radera" knappen för att radera koden. Starta motorn. Om kryss motorn ljuset inte kommer tillbaka på, provköra Accord. Om lampan tänds, reparera eventuella problem med ytterligare sensorer.