Varför min Transmission Fluid Har en bränd lukt och metallflingor

August 4

Varför min Transmission Fluid Har en bränd lukt och metallflingor


Transmissionsolja kan utveckla en bränd lukt och uppvisar metallflingor av olika skäl, inte alla som anger din överföring behöver repareras. Men om bilen uppvisar dessa symptom bör det kontrolleras av en kvalificerad mekaniker.

normala Slitage

Transmissionsolja smörjer transmissionens rörliga delar. Med tiden, vätske bryts ned och oxiderar. Vänta alltför länge mellan vätske förändringar orsakar vätskan att slitas ut, vilket orsakar en bränd lukt. Metallflingor förekomma vid normal förslitning och fastna i filtret. Flingor i vätskan kan vara ett tecken på att gå för lång tid mellan tjänster, vilket resulterar i en igensatt filter.

Överhettning

Stark värme kan förstöra en överföring på kort tid. Värme gör att transmissionsolja till överdrivet oxidera eller "bränna". Överhettning kan också orsaka metalldelarna i transmissionen för att skadas och gå sönder, vilket orsakar metallflingor. Överhettning kan orsakas av överdriven stop and go körning eller bogsering i varmt väder eller genom fel i fordonets kylsystem.

Trötthet

Det är sällsynt, ibland en felaktig del installeras under tillverkning eller reparation. Om en del i överföringen, såsom en metall redskap, misslyckas det kommer att leda till att systemet överhettas, vilket orsakar att transmissionsolja för att utveckla en bränd lukt och metallflingor från försämring av metallen.