Hur man tar bort det främre navet på en 1993 Ford Explorer

March 7

Den främre navet på en 1993 Ford Explorer är utformad så att föraren manuellt kan låsa framaxlarna till ett aktivt läge för fyra-wheel-drive-läge. Dessa knutpunkter har tätningar bakom dem, och om de slutar fungera korrekt, kommer du inte att kunna låsa framaxlarna. För att åtgärda problemet, måste du ta bort navet för att ersätta den med en ny. Men först måste du ta bort den defekta delen.

Instruktioner

1 Lyft den främre delen av Explorer med domkraften och satte SUV på pallbockar. Placera hjul block runt det motsatta hjulet. Avlägsna domkraften.

2 Ta bort framhjulet med däck järn, och lägg dem åt sidan.

3 Strike sidan av det främre navet lätt med hammaren, dra sedan navet bort från axeln.