Hur man uppdaterar en Sony Bravia XBR Via USB

August 9

Du kan uppgradera programvaran på Sony Bravia XBR tv över internet eller Wi-Fi-anslutning, men inte alla har sin TV som är ansluten. Om du inte har tillgång till Internet på din Bravia XBR kan du också ladda ner mjukvaran till ett USB-minne. När du sätter enheten innehåller mapparna uppdaterings i USB-porten på TV: n kommer XBR läsa uppgraderingen och installera uppdateringen automatiskt.

Instruktioner

Ladda ner uppdateringen

1 Öppna datorns webbläsare och gå till Sony eSupport webbplats (esupport.sony.com).

2 Klicka på "drivrutiner." Välj "Television - LCD" från rullgardinsmenyn under "Alternativ 2: Välj det här" och klicka sedan på "Fortsätt". Välj din serie och modell och klicka på "Fortsätt."

3 Klicka på länken "Firmware" och välj "Ladda ner nu." Spara filen på skrivbordet.

4 Sätt in USB-flashenheten i en USB-port på datorn.

5 Klicka på "Start" i aktivitetsfältet i Windows och välj "datorn". Driv visas under "Enheter med flyttbara lagringsmedia."

6 Kontrollera att enheten är formaterad till filsystemet FAT32. Högerklicka på enheten och välj "Egenskaper". Om formatet är inte FAT32, stäng fönstret, högerklicka på enheten och välj "Format". Under "File System", välj "FAT32" och klicka på "Starta". Klicka på "OK" på varningsruta och vänta på att formatet för att slutföra innan du stänger fönstret.

7 Högerklicka på firmware-filen du hämtade. Klicka på "Extrahera alla" och sedan klicka på "Extract". Dra och släpp innehållet i zip-filen i flashminnet. Ändra inte namn på filer eller mappar. Ta bort enheten när den är klar att överföra filer.

Uppdatera TV

8 Slå på TV: n.

9 Anslut USB-flashminnet i USB-porten på sidan av TV: n.

10 Följ anvisningarna på skärmen och vänta på att TV: n startar. Ett meddelande visas som anger uppdateringen är klar eller ingen ny uppdatering hittades.

11 Klicka på "UTFÖR" knappen på fjärrkontrollen och ta bort USB-enheten.

Tips

  • USB-flashminnet kommer bara gå in i USB-uttaget på ett sätt. Om det inte kommer att gå in, vänd på det.
  • Om du formaterar USB-minne, är alla data på enheten raderas.