Hur man tar bort Tändningslåset Without a Key

September 18

Hur man tar bort Tändningslåset Without a Key


Tändningslåset är en ofta förbisedd men viktig del av nästan alla bilar. Dessa omkopplare ligger precis vid sidan av ratten och kolumn på instrumentpanelen, och är en av de viktigaste komponenterna i bilens startsystem. Om omkopplaren inte fungerar, kommer du förmodligen att behöva ta bort och ersätta den. Du kan göra detta med en uppsättning av enkla verktyg som en skruvmejsel.

Instruktioner

1 Slå på borrmaskin och använda borr för att göra en paus i nyckelhålet i tändcylindern. Var noga med att göra hål stort nog för dig att sätta in en skruvmejsel, och borra på baksidan av nyckelöppningen.

2 Sätt i ett uträtat ut gem i skåran precis till vänster om låscylindern. Detta kommer att låsa cylindern från att starta.

3 Sätta din skruvmejsel i cylindern och vrid den så långt du kan till höger.

4 Dra på både gem och skruvmejsel för att försiktigt skjuta omkopplaren ur sin nuvarande position.