Hur man rengör Pråmar

February 18

Hur man rengör Pråmar


Pråmar används för att transportera material, såsom kol, metallskrot och spannmål ner floder. Innan en transport lastas på en pråm, har det fartyg som skall rengöras. Detta sker medelst mekaniska organ med användning av ett vakuum eller annan utrustning och manuellt med en kvast eller vatten. Före rengöring kan starta krävs planering. När planeringen är klar, är pråmen redo för rengöring.

Instruktioner

1 Granska alla säkerhet och hälsa för de försiktighetsmått som behövs baserat på last typ och potentiella risker.

2 Förbered tillgång till de områden som behöver rengöras genom att öppna luckor och visuellt inspektera eventuella trattar eller last där lasten hålls. Detta måste göras från utsidan och insidan. Det behövs också adekvat tillgång till dessa områden.

3 Sopa överflödigt lastmaterial från däcket på pråmen i lastrummet med kvasten.

4 Sopa material som är på golvet i lastrummet i en stapel. Skopa upp materialet med en spade och dumpa den i en hink eller annan behållare.

5 Tvätta lastrummet med vatten från slangen. Spraya ner sidorna och golv för att avlägsna damm och smuts.

6 Låt lastrummet för att torka och sedan göra en slutlig kontroll. Om några områden visar sig vara otillräckligt rengöras, kommer en annan rengöring vara nödvändig.

Tips

  • Utför någon vattentest eller inspektioner som krävs av tillstånd eller föreskrifter.