Hur startar jag om min Creative ZEN MP3-spelare?

July 15

Hur startar jag om min Creative ZEN MP3-spelare?


Creative ZEN MP3-spelare ibland inte fungerar, som hindrar användare från att lyssna på deras musik. Felet beror ofta på ett fel i enhetens programvara. För att rensa felet från programvaran, måste du starta om Creative ZEN MP3-spelare. Vissa fel frysa enheten, vilket gör knapparna obrukbar. I dessa fall måste du återställa enheten för att starta om den.

Instruktioner

1 Tryck och håll strömbrytaren på höger sida av MP3-spelare ner tills "Stänga" visas på skärmen. Det tar några sekunder för spelaren att korrekt stänga.

2 Sätt i slutet av ett gem i "Reset" hål på undersidan av Creative ZEN MP3-spelare om du inte kan stänga av den som beskrivs i steg ett. Återställningsproceduren kommer att tvinga enheten att stängas av och kommer inte att radera någon av dina data.

3 Slå på spelaren igen genom att trycka på strömbrytaren intryckt tills displayen tänds. Den uppstart proceduren på Creative ZEN MP3-spelare tar flera sekunder innan du kan styra enheten.