Hur man installerar en bakbroms Rotor på en 2005 GMC Envoy

November 9

När jag hörde en gnisslande ljud från den bakre delen av min 2005 sändebud, påminde det mig att jag inte hade kontrollerat de bakre bromsarna på alltför länge. När jag drog bakhjulen off, fann jag att de bakre dynorna hade blivit så låga att de hade djupa spår i rotorerna. Byte av kuddar och rotorer på baksidan av min sändebud var inte mycket annorlunda än någon annan standard broms jobb.

avlägsnande

Jag lyfte bakre vid mittkontaktpunkten på den bakre differentialhuset, och sätta pallbockar under bakaxeln på båda sidor av differentialhuset. Efter avlägsnande av tjocklek och kuddar, jag bort bultarna som håller bromsok fästet och dra fästet från det bakre navet. Min GMC Envoy hade fortfarande rotorkvarhållande ringar på hjulen dubbar, så jag drog de ut först, sedan drog rotorn off.

Installation

När jag installerade bromsok fästet, jag dra åt bultarna till 148 foot-pounds av vridmoment. Efter sänkning av bromsoket på dess fäste, sökte jag skivbroms fett på släta delen av varje bromsok bult, sedan installeras bultarna och skärpt dem till 23 foot-pounds. Jag skärpt muttrarna till 103 foot-pounds.