Felsökning innerbelysningen i en Chevy Tahoe

July 26

Innerbelysningen på din Chevrolet Tahoe fel oftast av två skäl: gamla glödlampor eller trasiga säkringar. Byte av glödlampor på innerbelysningen för din Tahoe är helt enkelt en fråga om att vrida ut den gamla glödlampan och installera den nya. Genom att ersätta säkringen på en Tahoe kräver att dra ut den gamla säkringen och ersätta den med en ny. Tahoe använder 194-typ lampor och en 10A säkring för dess inre ljus.

Instruktioner

1 Stäng av alla lampor på Tahoe. Stäng av motorn och sätta på handskarna. Tahoe har sex innerbelysning, alla ligger på taket av fordonet.

2 Vrid några brända ut glödlampor på Tahoe moturs. Se till att du bär handskar vid installation av nya lökar, annars riskerar du att förstöra lampan. Installera den nya lampan genom att vrida den medurs. Testa lampan genom att slå på den. Om det inte fungerar, bör Tahoe innerbelysning säkring kontrolleras.

3 Öppna Tahoe huva och ta bort locket på säkringshållaren i motorrummet. Lokalisera säkringen märkt "INTPARK." Detta är kupébelysningen säkring. Om säkringen är trasig, byt ut den. Den "INTPARK" säkring, eller någon säkring för den delen, är bruten när metallen stick inne i säkringen inte längre är i ett enda stycke.

4 Dra ur säkringen med en säkring utsug och installera en ny säkring. Tvinga inte i. Sätt tillbaka locket och stäng huven.