Hur kan jag bygga upp min bil AC Kompressor?

December 25

Hur kan jag bygga upp min bil AC Kompressor?


Att köra ett fordon med en felaktig luftkonditionering eller AC, kompressor på en varm dag är en eländig upplevelse. Kompressorn är en viktig del av AC-systemet men kan misslyckas från beslag. Ombyggnad av kompressorn är ett alternativ för en gör-det-självare.

Fungera

En AC kompressor tryck inre köldmedium för att kyla luften som kommer in i kupén. Kompressorn fungerar genom att använda flera mekaniska delar maskor tillsammans för fysiska köldtryck. Den mekaniska aspekten av kompressorn gör det möjligt för en mekaniker att ta isär och analysera de rörliga delarna för en ombyggnad.

ombyggnad

Töm oljan från kompressorn interiör. Avlägsna kompressorns axelmuttern och demontera kompressorn försiktigt och undvik att böjning av delarna. Inspektera delar till eventuella snedvridningar innan ombyggnad. Byt ut delar som är strukturellt äventyras för att förhindra kompressor läckor. Omvänd demonteringsförfarande och noggrant mesh delarna tillbaka till sina respektive platser.

överväganden

Vissa kompressor delar kräver särskilda verktyg för borttagning och vridmoment. Kontrollera att alla verktyg finns tillgängliga för att förhindra skador på kompressordelar från olovligt bortförande och ersättningsteknik.