Vad är Bafflar och varför är de viktiga?

October 15

Vad är Bafflar och varför är de viktiga?


En avgörande del av någon motorcykel är avgassystemet. Avgaser består av samlingsrör som är fästa vid utblåsningsgrenröret, som är fäst vid motorhuvudet. Rubriken rör direkt avgaserna mot avgasröret, som så småningom reser till ljuddämparen. Ljuddämpare är ansvariga för att hantera avgaserna, värme samt ljud. De är i själva verket ganska komplicerad och innehåller ett antal komponenter, ofta med bafflar.

Motorcykel ljuddämpare Funktion

Motorcykel ljuddämpare är utformade för att hantera komponenterna i avgaserna, som är heta gaser och buller. De heta gaserna behandlas av katalysatorer och andra komponenter. Buller från förbränningen av bränslet i motorn måste absorberas eller reflekteras så att bullernivåerna överensstämmer med olika regler. Ljuddämpare kan också hjälpa ändra avgasljudet att vara trevligare och har en viss ton och ljud.

Avgaser

Förbränningen av bensin i en motorcykelmotor producerar en mängd olika gaser, huvudsakligen koldioxid, vattenånga och kvävgas. Dessa är till stor del godartad för miljön. Men brinnande bränsle producerar många flyktiga organiska ämnen (VOC), oxider och kolmonoxid. Dessa giftiga ångor ofta skada miljön. Katalysatorer i vissa motorcykel halsdukar omvandla farliga gaser och minska mängden gas som släpps.

avgasljudet

Den mest avgörande funktion över motorcykel ljuddämpare är att minska avgasljudet. Detta kan åstadkommas genom ett antal strategier och ljuddämpare typer. De tre huvudsakliga typer av ljuddämpare är reflektion, begränsning och absorption ljuddämpare. Reflektion ljuddämpare avbryta ljudvågor för att dämpa ljud och är de mest avancerade ljuddämpare typer. Restriktions ljuddämpare minska utflödet av avgaser, vilket minskar buller. Absorption ljuddämpare är packad med glasfiber och andra material för att absorbera ljud.

bafflar

Bafflar är en liten variation på absorption ljuddämpare genom att de absorberar motorcykel avgasljudet. Beroende på ljuddämparen konstruktion, kan de innehålla några absorberande material, och de flesta är perforerade. Förbryllar även kan ändra tonen i avgasljud. Slutligen kan bafflar utformas för att förbättra avgas effektivitet och därmed prestanda.