Hur man byter en bakhjulsnavet

February 26

De bakre hjulnaven på bilen hus hjullager, som styr mjuk rörelse när hjulen vända. Om navet skadas, kan det påverka kvaliteten på lagren och stabiliteten av hjulet på axeln. Om detta inträffar måste du byta en hubb eller båda nav omedelbart. Jobbet är faktiskt inte så komplicerat och kräver bara några grundläggande verktyg.

Instruktioner

1 Placera domkraften under bakre delen av fordonet och lyfta upp det från marken. Sänk fordonet på pallbockar för extra stöd.

2 Ta bort muttrarna från hjulet med hjälp av en rörtång. Lyft av hjulet från axeln och plats i ett säkert område.

3 Ta bort monteringsbultarna anslutna till bromsoket. Flytta bromsoket ut ur dess hölje fästet. Placera en träkloss under oket att förhindra bromsledningen från att läcka vätska.

4 Ta bort fästmuttern bakom rotorn. Skjut rotorn bort från hjulaggregatet. Ta bort skruvarna som håller navet på plats. Använd en träklubba för att försiktigt knacka navet fritt från fordonet.

5 Placera den nya navet på samma plats där du tog bort den gamla. Fäst navet med bultar. Återhjulenheten genom att följa borttagningsproceduren i omvänd ordning.