Problem med farthållaren på en Dodge Dakota

December 8

Problem med farthållaren på en Dodge Dakota


Farthållare avser ett system som styr bilens gasreglaget för att automatiskt upprätthålla hastigheten hos fordonet. Dodge Dakota, en medelstor pickup truck tillverkas av Chrysler kan utveckla kryssnings kontroll relaterade problem.

Clock Spring Module

En lös eller defekt klockfjäder modul kan orsaka farthållaren på en Dodge Dakota att upphöra att fungera eller fungerar bara ibland. Inspektera klockfjädern modul för lösa ledningar eller skadade delar och göra nödvändiga justeringar eller utbyten.

vakuumläck

Vakuummekanism, som möjliggör utförandet av gasspjället, innehåller ett membran fäst till manöverdonet. En läcka i membranet kan resultera i farthållare misslyckande. Inspektera membranet och, om tårar eller hål är uppenbara, byt ställdonet att återställa korrekt farthållare funktion.

Bad hastighetssensor

Hastighetssensorn övervakar motorns varvtal och skickar denna information till farthållaren modulen, vilket möjliggör en inställd hastighet skall upprätthållas. En lös, sliten eller utbränd hastighetssensor kan misslyckas med att sända rätt signal, som lämnar modulen "blind" och oförmögen att korrekt övervaka hastigheten. Kontrollera hastighetssensorn för tecken på skada eller en lös anslutning och säkra eller byt ut sensorn vid behov.