Hur Lås Cricket MSGM8 Phone

June 6

Cricket MSGM8 är en multimedia, tri-band-telefon med en tunn film överförings liquid crystal display och ett QWERTY-tangentbord. Den innehåller flera funktioner som text- och bildmeddelanden och e-post. Det är också innefattar även ett säkerhetslås som kan förhindra att obehöriga användare från att använda telefonen. När låsmekanismen har aktiverats måste du ange ett fyrsiffrigt lösenord eller "låskod" för att komma åt telefonens funktioner. Aktivera låsmekanismen är snabb och enkel.

Instruktioner

1 Tryck på knappen Menyknapp vänster-mjuk, välj "Inställningar" och välj sedan "Security".

2 Ange det fyrsiffriga lösenordet. Standard låskoden är de fyra sista siffror i telefonnumret.

3 Välj "Lock nu" eller "On Power Up" för att aktivera säkerhetsfunktionen. Tryck på "OK" för att spara ändringarna. När du stänger av telefonen, kommer den automatiskt låsa.

4 Tryck på knappen Menyknapp vänster-mjuk, välj "Inställningar" och välj sedan "Security" om du vill ändra standard låskod.

5 Ange standardlösenordet och välj sedan "Ändra låskod." Ange standardlåset lösenordet igen för att starta "Skapa nya låskoden" skärm.

6 Ange en ny fyrsiffrig låskod, sedan mata in den. Tryck på "OK" för att spara ändringarna.