Felsökning en elektrisk Choke

May 3

Felsökning en elektrisk Choke


En elektrisk choke kan hittas på en förgasare i en förbränningsmotor. Det har den viktiga uppgiften att reglera mängden luft som tillåts komma in i motorn. Den elektriska choken hjälper förgasaren för att utföra denna funktion. Till skillnad från en manuell choke, gör den elektriska choken sitt jobb automatiskt. Men detta betyder inte att en del felsökning på choken inte kan krävas från tid till annan.

Instruktioner

1 Stäng av fordonets motor. Försök inte elektrisk choke felsökning medan motorn är igång. Vänta tills motorn och andra inre delar hinner svalna.

2 Kontrollera chokehuset. Där hittar du en spak. Du bör se chokestången kommer genom hålet i spaken och säkras med en fästanordning klipp. Om du inte har det fallit ut och kommer att påverka den elektriska choken verksamhet.

3 Titta på snabb tomgång kammen på chokehuset. Denna komponent bör vara över chokestången, inte nedan.

4 Kontrollera att skruvarna som förbinder choke cap packning på huset är säkra och korrekt inriktad.

5 Rotera choke cap. Om bimetall pick-up spak på höljet är korrekt monterad, bör chokeplattan avsluta med en moturs varv och öppen med en medurs tur. Om du tycker att det är monterat fel, sätt tillbaka bimetall pick-up spak i bimetall våren slinga och se till att ringen på choke locket är böjd utåt, inte inåt.