Tvinga en BlackBerry Starta

March 17

Att ta ut batteriet ur din BlackBerry kommer att tvinga den att starta i händelse av ett operativsystem krasch eller om telefonen har frusit. Normalt skulle du trycka på den gröna telefonknapp för att slå på telefonen och den röda telefonen för att stänga av telefonen. Ibland kan det finnas vissa systemfel, minne överbelastning eller ens virus och spionprogram som kan orsaka telefonen att frysa. Att tvinga en omstart kan hjälpa dig att felsöka problem.

Instruktioner

1 Skjut baksidan av BlackBerry upp och stänga av enheten. Vissa BlackBerry telefoner har en knapp som du kan trycka på för att dra bort bakstycket, och andra som du kommer att behöva dra och kräng av telefonen.

2 Placera pekfingret på det övre högra hörnet på batteriet och dra ut det ur facket. Vänta 10 sekunder.

3 Placera batteriet tillbaka i facket. Skjut tillbaka bakstycket på plats. BlackBerry startar.