Hur man öppnar en BlackBerry

September 26

BlackBerry telefoner är små, handhållna, multifunktionella kvasi-datorer som ger ett högteknologiskt sätt att ansluta till Internet och kommunicera med andra. Björnbär sätta sig bortsett från andra smarta telefoner på grund av deras förmåga att ansluta till trådlösa nätverk utan att använda mycket batteri. För att slå på telefonen, måste du se till att batteriet har laddats tillräckligt och sitter ordentligt i sina bostäder.

Instruktioner

1 Kontrollera batteriet på telefonen. Om du ser metallkontakterna från batteriet låst i metallkontakterna på telefonens kropp, har du en ordentlig batteri installation.

2 Tryck på den röda knappen på högra sidan av din Blackberry telefon. Håll den nedtryckt i cirka fem sekunder och låta det gå. Om telefonen inte slås på, måste du ladda batteriet.

3 Förvandla din Blackberry av med samma metod. Tryck på Blackberry ikonen för att öppna menyn i din telefon.