Gör ett nytt fönster regulator har metall Regulator Arms?

June 9

Gör ett nytt fönster regulator har metall Regulator Arms?


Majoriteten av nyare fordon idag använder eldriven fönsterhissar. En viktig del av fönsterenheten, en så kallad fönsterhiss kräver hållfasthet för dämpning fönstrets rörelse upp och ned.

Torkarfunktions

En fönsterregulator styr rörelsen av glaset. Som användare trycker på en knapp eller växlar en omkopplare på dörrpanelen, reagerar regulatorn och flyttar glaset uppåt eller nedåt på metallarmar, med hjälp av en bifogad motor.

Fönster Regulator Assembly

Regulatorns armar måste vara av metall för att uppbära tunga glas fönsterpanelen, om det är en begagnad eller nytt fönster regulator. Men regulatorns armar fäster plast reglagen inom dörrpanelen som stöd i att styra armarna upp och ned i dörrpanelaggregatet. Dessa plast reglagen bära ner med tiden, behöver bytas ut om fönstret regulatorn inte flytta glaset.

Torkar Care

Fönster tillsynsmyndigheter gynnas periodisk smörjning. Eftersom regulatorn är ett rörligt metalldelen, smörj bistår den mekanism genom att hålla rörelsen jämna och fria från friktion. Brist på smörjning kan orsaka enheten att gripa och inte fungerar när det aktiveras.