Så här importerar Garmin Shapefiles till Google Earth

March 18

Så här importerar Garmin Shapefiles till Google Earth


Du kan använda Google Earth för att spåra dina waypoints och data från GPS. Låta svårt? Det är ganska enkelt att göra; Du kan vara med hjälp av Google Earth fulla potential på bara några minuter. Ställ in systemet är ungefär densamma för alla GPS-enheter.

Instruktioner

1 Installera alla nödvändiga drivrutiner för din GPS-enhet för att ansluta till datorn. Du kan installera med en skiva som medföljde Garmin eller ladda ner den.

2 Förvandla din Garmin enheten. Fäst Garmin till datorn med USB-kabeln försedd med Garmin-enheten.

3 Förvandla din Garmin-enhet på. Gå till menyn Verktyg på Google Earth. Välj "GPS" för att visa Importera GPS-fönstret.

4 Gå till enhet och välj tillverkaren Garmin-enheten. Välj sedan "Import från File" för att importera dina nuvarande filer till Google Earth. Under Import, välja vilken typ av data som du vill importera. Google Earth rekommenderar att importera alla typer av data.

5 Välj "KML Tracks" i produktionen. Kontrollera "Justera höjden till jord höjd" alternativet så att alla dina poäng är på bottenhöjd. Klicka på "Importera" för att importera dina filer till Google Earth. När filerna är klar importeras, är en dialogruta som talar om uppgiften klar visas.