Hur man byter en fönsterhiss Motor på en Chevy Cavalier

January 27

Hur man byter en fönsterhiss Motor på en Chevy Cavalier


Chevrolet Cavalier tillverkades med valfria elfönsterhissar, som använder en elektrisk motor för att driva fönster regulator. Denna motor kan slitas ut eller skadas, men det kan bytas ut lätt när du öppnar den genom dörrpanelen. Den genomsnittliga bakgård mekaniker kan ersätta motorn i en Cavalier dörr i cirka 30 minuter.

Instruktioner

1 Koppla bort batteriet genom att vrida den positiva polen bulten motsols och dra kabeln bort. Förvara kabeln från batteriet.

2 Ta bort luckan genom att vrida skruven i det inre dörrhandtaget moturs. Vrid armstödet bultarna moturs. Lagra alla bultar och skruvar på en säker plats. Dra fönster växlar ut genom att bända gjutningen med en skruvmejsel, sedan kopplar ledningsnätet från dem på adapterkontakten. Bogserbåt vid ett hörn av panelen för att lossa popnit som håller den till metallen. Dra popnitar ut en i taget, arbeta dig runt kanten av panelen. Det är normalt att knäppa några av nitarna, eftersom de är av plast och blir spröda med tiden. De kan enkelt bytas ut på panelen före ominstallationen genom att skjuta den brutna nit ut, sedan glider en ny i. Panelen kommer att lossna när alla nitar är löst.

3 Ta bort fönsterhissmotorn genom att koppla bort motorn från ledningsnätet genom att dra ur sladden isär, sedan vrida motorfäste bultar i en moturs riktning. Dra motorn direkt bort från fönster regulator växlar.

4 Byt ut motorn genom att trycka den nya motorn till fönster regulator växlar, sedan vrida monteringsbultarna medsols. Fäst adapter för att koppla motorn till selen. Sätt tillbaka dörrpanelen genom att placera den och knacka på popnitar i sina individuella hål på metalldörren. Kontrollera alla sidor av panelen för att se till att det inte finns några utbuktningar där niten inte in i metall hål. Säkra armstödet bultar och dörrhandtaget skruvar i en medurs riktning. Anslut strömfönster växlar och tryck listen tillbaka in i dörrpanelen.

5 Återansluta batteriet genom att vrida den positiva terminalen bulten i en medurs riktning.

Tips

  • Kontrollera fönster säkring för en trasig glödtråd innan denna procedur.
  • Var extremt försiktig när du arbetar på elsystemet i ett fordon.