Hur Återställ Samsung Galaxy Prevail utan att det blir över huvud taget

February 27

Utföra en hård återställning på Samsung Galaxy Prevail kan vara till hjälp om lösenordet glöms bort eller förloras. Normalt kan en fabriksåterställning exekveras på Prevail från optioner i mjukvaran. Men om Prevail fryses eller startar inte upp, kan du utföra en extern hårddisk återställning utan att slå på telefonen. En fabriksåterställning återställer enheten tillbaka till de ursprungliga fabriksinställningarna. Alla nedladdade appar är personuppgifter, lösenord, bokmärken och media bort när du återställer telefonens fabriksinställningarna.

Instruktioner

1 Tryck och håll "Power" -knappen för att stänga av Samsung Galaxy Prevail.

2 Öppna bakstycket, och sedan ta ut batteriet. Sätt i batteriet, och sedan ersätta den bakre luckan.

3 Tryck och håll "Volume Down" knappen. Tryck och håll "Power" knappen tills återhämtningen menyn visas på skärmen.

4 Tryck på "Volume Down" för att navigera till och markera "Rensa minnet" alternativet. Tryck på "Power" knappen för att välja alternativet. Ett verifieringsmeddelande visas.

5 Tryck på "Volym upp" för att välja "Ja" alternativet. Telefonen stängs av, startar sedan. När Galaxy Prevail stövlar tillbaka, är telefonen återställas till sitt ursprungliga fabriksinställning.

Tips

  • En hård återställning kan även initieras när telefonen är påslagen genom att trycka på "Meny" -knappen, sedan trycka på ikonen "Inställningar". Välj "Privacy" och sedan på "Factory Data Reset." Tryck på "Reset Phone" för att bekräfta uppgifterna torka, och sedan på "Radera allt."
  • De uppgifter som lämnas i denna artikel gäller Samsung Galaxy Prevail. Instruktioner kan variera något eller avsevärt för andra modeller av Galaxy.