Vad kostar det att överföra en bil titel i Indiana County, Pennsylvania?

July 16

Vad kostar det att överföra en bil titel i Indiana County, Pennsylvania?


Varje gång en bil säljs eller begåvad med en ny ägare måste titeln överföras från namnet på den tidigare ägaren till den nya ägaren. Detta frikänner den tidigare ägaren från allt ansvar och ansvar, och ger den nya ägaren en laglig rätt till bilen så att hon kan få försäkring och lämna in en ansökan om bilen är skadad eller stulen. I Pennsylvania, måste en äganderättsöverföring ske i närvaro av en notarie på kontoret av en notarius publicus, en licensierad PennDOT agent äganderättsöverföring plats eller på en lokal DMV kontor.

Kostnader i samband med en titel Transfer

Från och med 2011, den enda egentliga kostnad för en äganderättsöverföring i Pennsylvania är det $ 22,50 titelövergångssumman. Om du använder en privat notarie eller titel överföringsmedel i stället för en DMV kontor, kan de ha extra avgifter för sina tjänster. Om bilen köps, måste köparen betala en 6 procent moms i Indiana County. För en out-of-state köp, finns det ytterligare avgifter i samband med registrering av bilen i Pennsylvania, och nya registreringsskyltar måste köpas för någon bil innan den kan köras.

Hur överföra ett Pennsylvania titel

För att överföra en Pennsylvania titel, måste ägaren underteckna och print avsnitt A på baksidan av titeln. Även i avsnitt A, köparens namn och adress anges och köparen kommer att underteckna och handavtryck samt. Köparen måste fylla i avsnitt D på framsidan av den i rubriken. Om bilen finansieras, det lienholder information och finansinstitut nummer, om en deltagare i den elektroniska Titel och Lien program måste ingå i titeln. För flera ägare måste varje ägare underteckna titeln individuellt. När dessa åtgärder är genomförda och notarized har titeln har överförts till den nya ägaren.

Överföring av en Out-of-State Titel

Vid överföring av en out-of-state titel, ägare och köpare måste följa lagarna i den stat där bilen för närvarande är registrerad. På de flesta titlar finns en plats för undertecknandet av både ägare och köpare, köparens information och en mätarställning. Om statens lag kräver att äganderättsöverföring bevittnas av en notarie, måste överföringen göras av en auktoriserad PennDOT agent. Agenten kommer också att hjälpa den nya köparen erhålla en Pennsylvania titel och registrering.

Gåvor och andra särskilda omständigheter

Vid överföring av en titel mellan familjemedlemmar i Pennsylvania, om bilen är inte en gåva, både ägare och köpare måste gå exakt som om försäljningen var till en oberoende part. Försäljningen är också föremål för moms. Om bilen är en gåva, är processen densamma, men det finns ingen moms betalas.

När du tar bort en panträtt, det finns en mängd olika faktorer som påverkar hur titeln är ordentligt överföras. Människor ta bort en panträtt från sin bil titel bör kontakta PennDOT med information om deras situation för specifika instruktioner om hur man går vidare (se Resurser).