Hur samklang med Air Bleeds

June 3

Hur samklang med Air Bleeds


Trimma din förgasare förbättrar resultatet för din motor. En felaktigt inställd förgasare kan resultera i överskott bränsleåtgång. Luft blöder administrera en kontrollerad mängd luft till venturiröret för att trycka bränslet ur bränslestrålarna. En ungefärlig förhållandet av 13 pund av luft till 1lb av bränsle kommer att ge de flesta motorer mest makt. Försök inte att justera luft blöder utan tidigare erfarenhet eller ledning av en mekaniker.

Instruktioner

1 Leta reda på luftningsskruvarna på förgasare nära accelerator munstycken och boosters. De inre skruvar är tomgångs eller låg hastighet luftningsskruvar som arbetar med tomgång foderrestriktioner styra mängden luft som levereras till bränsleledningarna. De yttre skruvarna är höghastighetsluftavtappningsskruvar som styr luften i emulsions rör och tidpunkten för huvudkretsen.

2 Dra åt skruvarna med en platt skruvmejsel för en mindre luftnings. Dra åt skruvarna för en mindre utfall på de inre skruvarna ibland fixerar transitio problem genom att begränsa den mängd luft som levererats. En mindre utfall på de yttre skruvarna ökar höga varvtal blandning av blödning mindre vakuum styrka.

3 Lossa skruvarna för en större luftnings. En större blödning kommer tunna ut luftblandningen genom blödning av mer vakuum styrka i de låga luftningsskruvarna. På höghastighetsluftningsskruvarna, lossa skruvarna gör luftbränsleblandningen fetare och påverka den linjära bränslekurvan.