Hur man ansluter en Panasonic projektor

December 12

Hur man ansluter en Panasonic projektor


Förutom högdefinitions-tv, Panasonic skapar HD-projektorer. Dessa projektorer ansluter till de flesta videokällor, inklusive TV-apparater och datorer. Det finns flera videoanslutningar finns på Panasonic projektor, men alla ansluter på ett liknande sätt.

Instruktioner

1 Anslut HDMI-kabeln till "HDMI Out" porten på HD-videoenhet, exempelvis en TV, vill du ansluten. Anslut den andra änden av kabeln till en av de "HDMI IN" hamnar på Panasonic projektor.

2 Fäst komponentvideokablarna i "Component Out" portar på den enhet du vill ansluten till projektorn. Anslut den andra änden av kablarna i "Component In" hamnar på Panasonic projektor.

3 Sätt i RCA-videokabel till "Video Out" port på utrustning du vill ansluten, anslut sedan den andra sidan av kabeln i "Video In" på projektorn.

4 Fäst VGA-kabeln till VGA-anslutningsporten på den dator som du vill skicka videosignalen. Dra åt skruvarna längs sidan av kabeln för att säkra anslutningen. Anslut den andra änden av kabeln till VGA-porten på Panasonic projektor. Som med den andra änden, dra åt skruvarna på kabeln för att säkra anslutningen.