Hur man fångar med en videobandspelare

January 27

Hur man fångar med en videobandspelare


Även tekniken har gått långt utöver videobandspelaren, kan människor försummar att göra övergången till en DVD-spelare enbart på grund av förtrogenhet med inspelning av TV-program med en videobandspelare. Inspelning med en videobandspelare är en rättfram process som bygger på att ha enheten rätt konfigurerad. Videobandspelaren kan fånga TV-program när TV: n är ansluten till det eftersom program körs genom videobandspelaren först, och sedan skickas vidare till TV.

Instruktioner

1 Anslut antennkällan till porten gängade RF (Radio Frequency) märkt "Antenna In" på videobandspelaren. Detta steg fortfarande gäller om du använder en kabel tråd för antennkälla.

2 Anslut den ena änden av en koaxialkabel till RF-porten på baksidan av TV: n, sedan den andra änden av kabeln till RF-porten "Antenna Out" på videobandspelaren.

3 Anslut videobandspelarens nätsladd till ett vägguttag. Slå på strömmen på videobandspelaren och sätt in en tom VHS kassett i videobandspelaren. Slå på TV: n och ställ in den på kanal 3. Ställ in kanalen på videobandspelaren till den kanal du vill titta på från TV: n och tryck sedan på "Record" -knappen. Inte byta kanal under inspelning. Tryck på "Stop" -knappen på videobandspelaren för att avsluta inspelningen.