Hur man fixar bakgrundsbelysningen för en Honda Civic

October 9

Hur man fixar bakgrundsbelysningen för en Honda Civic


De bakre ljus eller bakljus, på en Honda Civic har flera syften, som alla är viktiga för säkerheten för de som kör bakom dig. Om en av lamporna har brunnit ut, måste du byta den och fixa ljuset omedelbart före körning när som helst som kräver ljuset. Detta är av juridiska skäl samt säkerhet. Processen med att fastställa en ljus kan variera något beroende på året men bör vara densamma för varje modell.

Instruktioner

1 Koppla bort bilens batterikabeln.

2 Öppna bagageluckan och dra tillbaka mattan i bagageutrymmet för att komma åt lamphållare.

3 Vrid lamphållaren moturs och dra ut den ur huset. Hållaren som är något högre är bromsen och sidomarkerings ljus, och den andra är blinkers.

4 Dra ut glödlampan ur hållaren.

5 Sätt den nya lampan i hållaren; Använd handskar eller en trasa för att inte få några oljor på lampan själv.

6 Sätt tillbaka lamphållaren i bakljus huset och vrid den medurs för att låsa den på plats.

7 Lägg mattan tillbaka över lamphållare och stänga bagageluckan.

8 Anslut batterikabeln.