Hur man spelar en bränd DVD i en bärbar RCA DVD-spelare

February 19

Hur man spelar en bränd DVD i en bärbar RCA DVD-spelare


RCA tillverkar full storlek och bärbara DVD-spelare för att njuta av en mängd olika media skivor, inklusive DVD och CD-skivor, samt skivor brända på din egen utrustning, till exempel en dator eller DVD-inspelare. Om du bränna egna DVD-skivor, alltid följa slutför sekvensen innan du tar bort den inspelade skivan. Slutför koder DVD så att den kan spelas upp på andra än den del som det skapades utrustning. Om RCA bärbara inte kan spela en bränd DVD, är chansen att skivan inte färdig vid inspelningsstadiet.

Instruktioner

1 Lyft på locket på RCA portabel så den inbyggda skärmen är i upprätt läge.

2 Öppna skivfacket luckan genom att trycka på knappen i det nedre vänstra hörnet av den bärbara spelaren. Sätt i en bränd DVD i facket och plats skivan på spindeln inuti. Tryck ned facket fliken för att stänga.

3 Skjut "On / Off" -knappen på den vänstra kanten av RCA bärbara till "På".

4 Tryck på "Meny" -knappen på den medföljande fjärrkontrollen för att visa DVD-alternativ på RCA bärbara spelare skärm. Använd navigeringsknapparna på den centrala delen av fjärrkontrollen för att välja ett alternativ och tryck sedan på mittknappen med en triangel som pekar åt höger för att välja ditt val.

5 Tryck på mittknappen på fjärrkontrollen för att spela upp DVD.