Hur man låser en anteckning på iPod Touch

September 25

Apple ger inte en säkerhetsmekanism för enskilda appar som ingår som en del av operativsystemet iOS. Detta innebär att det inte finns något inbyggt sätt att specifikt låsa dina anteckningar. Apple har dock ge ett systemomfattande låsmekanism som säkrar enheten omedelbart efter användning, förebygga oönskade användare från att komma åt dina anteckningar eller något annat program på enheten.

Instruktioner

1 Öppna "Inställningar" ansökan.

2 Välj "General" och sedan "Passcode Lock."

3 Välj "Aktivera lösenord på." Du uppmanas att ange ett lösenord. Välj klokt, om du glömmer lösenordet måste du återställa enheten för att få tillgång till det igen. Ange lösenordet igen, när du uppmanas att bekräfta.

4 Välj "Kräv lösenkod." Du har möjlighet att kräva lösenord omedelbart när enheten är låst eller somna, en minut efter, 5 minuter, 15 minuter, 1 timme eller 4 timmar. Ju kortare tid, desto mer säkra din iPod Touch och dess innehöll anteckningar kommer att bli. En konfigurerad utgång ur "Inställningar" ansökan. I framtiden, när du vill låsa dina anteckningar eller andra applikationer, enkla tryck på "Sleep" knappen på enheten för att sätta enheten i viloläge.