Hur man rengör band med Sony DAT 72

January 13

Sony Dat 72 är ett rengöringsband som kan användas för att rengöra tonhuvudena av videokameran. Om du märker att videokameran har slutat fungera korrekt, eller om du har använt kameran för att spela in en hel del bilder, bör du använda Dat 72 rengöringsbandet. Generellt bör du du bara använda Sony rengöringsband på en Sony videokamera.

Instruktioner

1 Slå på videokameran och tryck på utmatningsknappen på sidan.

2 Ta bort tejpen som redan kan vara i videokameror bandplatsen. Sätt i Dat 72 kassetten och stäng luckan.

3 Använd knapparna på sidopanelen på videokameran för att ändra kameran till VCR-läge.

4 Tryck på "Play" -knappen på videokameran och låt den spela i ca 10 sekunder. Använder det för längre kunde leda till att du skadar huvudena på videokameran.

5 Tryck på "Stop" -knappen och sedan på "Mata" -knappen. Avlägsna Dat 72 rengöringsbandet från kameran.