Hur man kan sänka en hydraulisk domkraft

August 13

Någon som planerar på att hantera en del av sin egen bil underhåll eller reparationer kommer så småningom att behöva använda en hydraulisk domkraft. Det faktum att dessa verktyg kommer att lyfta och hålla tusentals pounds innebär att det är viktigt att alla som använder en hydraulisk domkraft vet hur man korrekt använda den. Sänka domkraften på ett säkert sätt är en viktig del av att använda en domkraft.

Instruktioner

1 Praxis att höja och sänka domkraften utan belastning innan du använder domkraften i en situation där det stödjer bilen. Bestämma huruvida domkraften sänks genom att helt enkelt vrida domkraften handtaget i en moturs riktning. Om inte, kommer den sänkas genom att ta bort handtaget, att placera änden av handtaget över en skårad skruv placerad strax under där domkraften handtaget fäster till jacket och sedan vrida domkraften handtaget i en moturs riktning.

2 Inspektera stödfoten att se till att de ligger på rätt sätt, eller inspektera markyta att se till att det inte finns några hinder innan sänka ett fordon.

3 Säg "Clear" högt som en säkerhet dubbelkolla i varna andra som du nu kommer att sänka fordonet.

4 Sänk fordonet ned på stödfoten eller tillbaka till marken lätt, genom att långsamt vrida jack handtaget och kontrollera sjunkhastighet av bilen.