Hur får jag min Motorola handsfree-set för att ansluta?

September 8

Hur får jag min Motorola handsfree-set för att ansluta?


Bluetooth blev ett av de snabbaste växande tekniska framsteg i början av 2000-talet. Länka enheter blev trådlöst viktigt med den ökande betydelsen av datorer och mobila enheter, och Motorola är en av de många leverantörer som erbjuder denna teknik. Mobiltelefonen Leverantören har handsfree-headset som du kan synkronisera med din Motorola mobiltelefon för att prata och överföra filer på enheten. Anslutningen tar bara några sekunder och kräver endast headsetet och telefonen.

Instruktioner

1 Slå på Motorola headsetet genom att trycka och hålla multifunktionsknappen i två sekunder. Vänta tills indikatorlampan att se.

2 Gå till "Inställningar" menyn på Motorola-telefon.

3 Välj "Connection" i menyn "Inställningar" och navigera genom "Bluetooth-länk" till "handsfree" till "Scan All."

4 Tillåt "Band med Motorola Headset" visas på skärmen och välj "Ja".

5 Ange default "0000" lösenord med knappsatsen och välj "OK".

6 Tryck på "Link" för att ansluta till telefonen och låta enheter att ansluta. En Bluetooth-ikonen visas på hörnet av Motorola telefonens skärm. Tryck på "End" för att avsluta Bluetooth-menyn på telefonen.