Hur du ändrar strålkastarna på en E39

February 17

Om strålkastarna på din BMW E39 är utbränd eller bryts, måste du ersätta dem. Lyckligtvis, som ersätter en strålkastare på en E39 är en ganska enkel och okomplicerad process. Den främre delen av bilen är utformad så att inga speciella verktyg behövs och inga främmande delar måste tas bort för att komma åt glödlampan inne i strålkastare montering. Av dessa skäl förväntar hela förfarandet att ta mindre än 15 minuter.

Instruktioner

1 Stäng av E39 om det var på och prop öppna huven.

2 Titta bakom strålkastare enhet för kablaget är ansluten till den. Koppla bort kablaget.

3 Vrid strålkastare lampfattningen moturs för att ta bort den från strålkastaren enheten.

4 Frigör metallklämman genom att trycka den inåt och dra glödlampan ur strålkastare montering.

5 Sätt i det nya glödlampan, noga med att inte vidröra glaset med fingrarna som olja från huden kan förkorta livslängden på glödlampan. Följ de tidigare stegen i omvänd ordning för att slutföra installationen för din nya glödlampan.