Hur man installerar en radio i en Buick LeSabre

May 16

Radion i en Buick LeSabre är fäst vid instrumentbrädan genom en automatisk låsanordning. Dessa fabriksenheter kan tas bort med specialverktyg finns på de flesta bildelar butiker, så kallade "DIN verktyg." Varje år, eftermarknaden radio tillverkare gör nya stereoapparater som innehåller den senaste tekniken. Fabriken radio i LeSabre, till exempel, uppgraderas till en radio med en MP3-spelare helt integrerad i enheten. När du har den gamla radion ut, måste du veta hur man installerar nya radion.

Instruktioner

1 Anslut antennen. Antennsladden är ett stort, singel, plugg som ser ut som en A / V-stil plugg, förutom att det är en kvinnlig plugg i motsats till en hankontakt. De flesta LeSabres använder en polerad spets för bättre anslutningsmöjligheter och mottagning. Sätt in antennkontakten på baksidan av den nya radion i uttaget uttaget som är märkt för antennen.

2 Anslut fabriken ledningsnätet på baksidan av den nya radion. Resten av huvudenheten styrs av fabriken ledningsnätet. Leta reda på stickkontakten på baksidan av den nya radion för elektriska ledningar från fabriken sele. Detta är normalt en sex stift, men kan vara en 12-stiftskontakt beroende på det år din LeSabre.

3 Skjut radion i instrumentbrädan tills enheten låses på plats. Uppenbarligen är antennen och ledningsdragning sida av radion insatt i instrumentbrädan. När enheten är helt installerad, bör du hör ett klick som indikerar att enheten är låst i instrumentbrädan.