Släpvagnens bromsan DIY

July 27

Släpvagnsbromsar är en nödvändighet när ett fordon bogserar ett föremål som väger in på över 2000 pounds. Inte bara är de en extra säkerhetsåtgärd, men de är skyldiga enligt lag i de flesta stater. Installera dem är en ganska enkel process som själva ansluts den släpets bromsar och sedan installera en trailer bromsstyrningen att reglera bromsarna. Hela proceduren är ganska enkelt, eftersom de flesta moderna fordon har en särskild förbindelse under den bakre stötfångaren.

Instruktioner

1 Parkera bilen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägga transmissionen i "Park" och engagera nödbromsen.

2 Bända av locket av släpvagnens broms anslutning vid den bakre delen av fordonet. I de flesta fall är det som ligger under stötfångaren, men vissa fordon har anslutningen bredvid registreringsskylt.

3 Anslut släpvagnsbromskontakten i anslutningen på fordonet. Vissa bilar har en säkerhets fästanordning som du kan sänka på anslutningen för att säkra det.

4 Öppna förardörren och ta bort locket från fordonets kopplingsdosan som är under ratten. Leta upp släpvagnsbromsstyrenheten sele.

5 Anslut släpvagnsbromsstyrningen anslutning till selen och montera styrenheten på den nedre kanten av instrumentbrädan med hjälp av monteringsutrustning som kom med styrenheten. Ta styrenheten och kontakten när du är klar bogsering.

Tips

  • Se till att ditt fordon är klassad för bogsering innan du ansluter något till det. Många mindre fordon är inte avsedda att dra släpvagnar.