Hur man justerar en automatisk växellåda Band

September 15

Fordon innehåller typiskt flera sändningsband som övervakar gear set operationer. Normalt slitage på banden kan resultera i växel glidning och olika överföringsproblem. Så länge banden är i god skick, kan problemet lösas genom att justera placeringen av skruvarna på banden med några grundläggande verktyg.

Instruktioner

1 Ställ in fordonets parkeringsbroms och se till att den är parkerad på plan mark. Placera två träklossar bakom bakhjulen för att stabilisera bilen.

2 Lyft upp fordonet med en domkraft och stabilisera bilen med en domkraft stå på varje sida.

3 Klättra under fordonet och lokalisera fästskruven på vardera sidan av transmissionshuset.

4 Lossa försiktigt låsmuttern säkra inställningsskruven med en skiftnyckel.

5 Dra åt fästskruven med en hex eller momentnyckel eller Hylsnyckelsats beroende på vilken typ av skruv om ett varv motsols.

6 Dra åt låsmuttern som håller skruven med öppen nyckel när du är klar att dra åt skruven.

7 Sänk fordonet med domkraften och ta bort jack och säkerhets står. Ta bort träklossar från bakhjulen.

Tips

  • Skyddsglasögon för att skydda ögonen mot skador.