Hur gör jag Släpp en strålkastare behålla klipp på en 2007 Mustang?

April 6

Ford Mustang tillverkade före 2007 krävs operatörer att ta bort hela strålkastare församling för att ersätta en utbränd glödlampa. 2007 Mustang omarbetades för att undvika detta krångel. Men istället för att lämna operatörer att fundera på vilken riktning att glida ut monteringen, 2007 designen lämnade dem undrar hur att släppa låsclipset. I många fordon, ansluter en låsclipset glödlampan till uttaget; i 2007 års Mustang, håller låsclipset uttaget till kabelnätet. Denna lilla klippet är egentligen enkel att släppa.

Instruktioner

1 Stäng av 2007 Mustang och prop öppna huven.

2 Leta efter den grå till svart sladd som kommer ut ur strålkastare montering. Hitta denna sladd och det kommer att avslöja platsen för kablaget.

3 Sök noga och lokalisera grå fliken på sidan av ledningsnätet. Detta är låsclipset.

4 Tryck på snäpplåset inåt och skjut kabelstammen nedåt. Släpp klämman och selen från strålkastare församling. Fortsätta arbetet med att byta ut din strålkastare.