7 Basic Elements of Photography

May 10

7 Basic Elements of Photography


Fotografering är konsten att ta bilder med kameror. Som med alla konstform finns vissa regler och konventioner, som är förknippade med vissa idéer om vad som anses vackra eller lämpligt. Det finns sju grundläggande element i fotografi. Dessa är komposition, ljus, djup, linje, struktur, mönster och form och utsiktspunkt av fotografiet.

Sammansättning

Komposition är arrangemanget av objekt i ett fotografi. Det finns olika riktlinjer och konstnärliga konventioner som försöker beskriva vad som gör en bra sammansättning. Den mest kända av dessa är regeln om tredjedelar. Regeln om tredjedelar innebär att dividera rektangulär ram av fotografiet i nio lika stora sektioner med hjälp av två tänkta vertikala linjer och två tänkta horisontella linjer. Fotografen försöker sedan att inrikta de främsta ändamålen med fotografiet i linje eller vid deras skärningspunkter. Detta tros skapa en balanserad och estetiskt tilltalande sammansättning.

Struktur

Texture är en egenskap hos ett fotografi som inger en känsla av känsla i Observatören fotografiet gör att man vill nå och beröra den. Texturen kommer att innebära detaljerade ytegenskaper av objektet eller objekten som visas i bilden. Dessa kan vara oregelbundenheter i ytan av ett trästycke eller komplexiteten hos ett mönstrat tyg.

Djup

Djup är att skapa en känsla av tredimensionalitet i ett fotografi. En känsla av djup skapas med fokus, inramning och vinklar. Fokus innebär att zooma in på vissa objekt så att de är skarpa och tydliga och andra föremål är suddiga och otydliga. Inramning innebär att identifiera en uppenbar förgrundsobjektet nära kameran, med huvudmotivet i fotografiet längre bort.

Linje

Linjer är konturerna av objekt i ett fotografi. Raderna av ett fotografi styra ögonen på betraktaren runt fotografiet, och ett fotografi med intressanta linjer griper betraktarens uppmärksamhet. Olika linjer kan användas för att förmedla olika stämningar. Horisontella linjer kan användas för att förmedla en känsla av vila eller stabilitet. Vertikala linjer kan användas för att förmedla många olika stämningar, såsom makt, styrka och tillväxt. Diagonala linjer förmedlar handling och dynamik.

Ljus

Vid sin mest grundläggande nivån en kamera är en anordning för att fånga och spela in ljus, därför mönster av ljus och skugga är de mest grundläggande element i alla fotografi. En fotograf behöver en djup förståelse för hur ljuset påverkar driften av en kamera och hur ljuset påverkar bilden som produceras av den kameran. Nyckelfrågor för att tänka på är ljusnivån och vinkeln av ljus. Nivån av ljus i ett fotografi påverkar detaljnivå syns i ljusa eller mörka områden i bilden: om kameran utsätts för en hög nivå av ljus skuggade områden kommer att verka mörkare. Vinkeln av ljus avser stället för den ursprungliga ljuskällan i fotografiet och bestämmer fördelningen av skuggor i fotografiet.

Mönster och form

Våra sinnen organisera automatiskt det vi ser i mönster och former. Mönster och former kan vara estetiskt tilltalande och uppmärksamma en photograph.There finns tre viktiga aspekter av mönster och form: rytm, symmetri och trianglar. Rytm är där en form upprepas i ett fotografi. Symmetri är när ett fotografi ser ut som det består av två objekt som är spegelbilder av varandra. Symmetri kan undermineras så att de två objekten är liknande men inte riktigt lika, vilket kan användas för att belysa skillnaden och kontrast. Trianglar bildas inom ett fotografi av två diagonala linjer. Dessa drar betraktaren in i bilden och gör fotografiet mer intressant.

Utsiktspunkt

Utsiktspunkt är den position från vilken fotografiet togs. Det är med tanke på betraktaren av fotografiet. Olika utgångspunkter kan förmedla olika relationer med föremålen som avbildas på fotografiet. Sett från en låg utsiktspunkt tittar upp på ett föremål förmedlar dominans, makt och auktoritet. Visning från en nivå utsiktspunkt förmedlar neutralitet och objektivitet. En utsiktspunkt över och tittar ner på objektet antyder sårbarhet och svaghet.