Hur döljer jag SIM-kontakter om My Black Jack II?

February 24

Samsung Blackjack II SHG-i617 låter dig lagra kontakter i telefonens minne och på SIM-kortet. Lagra kontakter på SIM-kortet gör dem mer portabel, men det bara låter dig lagra kontaktens namn och telefonnummer. Lagra kontakter i telefonens minne ger dig tillgång till fler områden. Du kan spara en kopia av kontakten på telefonen och SIM, men kontakten kommer att dyka upp i kontaktlistan två gånger om du inte inaktiverar Kontakter inställningen Show SIM.

Instruktioner

1 Tryck på "Start" funktionsknappen för att öppna Start-menyn på Blackjack II.

2 Klicka på "Inställningar" och välj "Telefon".

3 Öppna "Alla samtal" och inaktivera "Visa SIM-kontakter."

4 Tryck på "Klar" funktionstangenten och tryck på "END" för att återgå till huvudskärmen.