Hur startar jag om en iPod som frös?

February 27

Precis som alla andra elektroniska enheter, iPods är inte idiotsäker. Ibland moderkortet inne i populära enheter kan bli frysta eller fastnat. Detta innebär inte nödvändigtvis ett allvarligt problem. Din iPod bara kan behöva startas om - som liknar en dator som fryser. Starta om iPod inte radera alla data som finns lagrade på den.

Instruktioner

1 Kontrollera "Hold" -knappen. Om "Hold" switch har gått över, kommer det låsa din iPod. Se till att du kan se rött i "Hold" switch knappen område för att verifiera att det är i brytaren sitter på rätt plats. Om det inte finns någon synlig röd flyttar omkoppling med fingret och sedan försöka att lyssna på din iPod.

2 Vrid den "off" och sedan "på" igen om du har en iPod shuffle.

3 Tryck och håll "Meny" och "Play / Pause" knappar under minst 10 sekunder om du har iPod-modeller 1G till 3G.

4 Tryck och håll "Meny" och "center" knapparna under minst 10 sekunder om du har någon iPod 4G-modellen, som omfattar Nano och Mini.

5 Tryck och håll "Meny" och "Sleep" -knapparna under minst 10 sekunder om du har en iPhone eller iPod Touch.

6 Ladda din iPod i ca 30 minuter om det fortfarande inte fungerar som den ska. Om det fortfarande inte fungerar efter att du har laddat det, kan du behöva skicka den till Apple för reparation.