Vad är skillnaden mellan bullerisolering och ljudisolering?

February 16

Vad är skillnaden mellan bullerisolering och ljudisolering?


I ljud, är en av nycklarna till att säkerställa den mest exakta återgivningen att isolera lyssnaren och den omgivande rymden från onödigt buller. Buller påverkar synen på små ljudsignaler, förhindrar möjligheten att höra den här informationen låg nivå som det maskeras av starkare ljud. Buller påverkar också andra utanför lyssningsutrymme, vilket skapar en potentiell störning eller distraktion som en ljudanläggning är i bruk. Målet i båda fallen är densamma: möjliggör bättre ljud för lyssnaren, och mer fred för dem utanför lyssningsmiljön.

Passiv brusreducering

Buller isolering är ett begrepp som främst används i hörlurs rymden, med hjälp av ett passivt system för att isolera lyssnaren från oönskade ljud utifrån. Isolering uppnås genom att försegla lyssnarens öron från ljud som härrör utanför hörlurarna, vilket gör att mer av ljudinformation från hörlurarna att höras. Detta har motsatt effekt att förhindra att ljud från hörlurarna att läcka ut i miljön, vilket hindrar andra från att höra innehållet spelas via hörlurarna.

Active Noise Isolering

Brusreducering med hörlurar ofta förväxlas med brusreducerande teknik. Brusreducerande är en aktiv process, med hjälp av feedback. Aktiv dämpning detekterar ljud som kommer från utsidan av hörlurarna via små mikrofoner. Hörlurarna skickar samma information direkt out-of-fas i hörselgången, vilket hindrar lyssnaren från att höra dessa ljud. Nackdelen med aktiva lösningar är att en del av ljudinformationen lågaktivt maskeras av ljuddämpande teknik.

Ljudsiolering

Isolerande en hemmabio eller stereoljud rymden har ljud fördelar. Gör rummet effektivt frikopplas från resten av hemmet eller strukturen förhindrar ljud och oönskade vibrationer från att läcka ut ur rummet. Förbättringar i bas och mellanregister uppnås i lyssningsutrymme genom att förhindra väggar och tak vibrationer från att absorbera dessa ljud. I sin tur, gör dessa vibrationer inte påverkar lugn och ro utanför rummet. Avancerade lyssnings utrymmen innehåller ofta detta begrepp av frikoppling för att förbättra ljudupplevelsen på ett sätt som elektronisk utjämning kan inte.

Ljudisolering Begrepp

Den mest effektiva ljudisolering uppnås genom de-koppling av rummet från resten av strukturen. Detta uppnås mest effektivt via "rum i ett rum" -konceptet. Detta görs genom att väva en ljudisolering barriär, typiskt en tjock bly-impregnerat gummiarket, mellan två motstående uppsättningar av dubbar. Överliggande dessa dubbar är flera lager av gips. Specialitet Gips material innefattar en metall och gummi smörgås begränsas i gips, ytterligare blockerar buller och absorberar vibrationer. Andra metoder innebär användning av specialiserade gummibussningar för att isolera metallreglar från vad de är knutna till, med hjälp av högt R-värde isolering batting, och tillämpa ljuddämpning material kanal.